Galerija Glesia
 

Lujo Vodopivec

(rojen 1951 v Ljubljani) je v letih 1970 -74 študiral kiparstvo na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri profesorjih Zdenku Kalinu in Dragu Trπarju. Na isti akademiji je v letih 1974-76 opravil kiparsko specialko pri profesorju Dragu Trπarju. V letih 1979- 80 je kot štipendist fondacije Barnett Newman študiral na New York Studio School v ZDA pri profesorjih W. Tuckerju in S. Geistu. Od leta 1984 poučuje kiparstvo na ALU v Ljubljani.

Leta 1986 je razstavljal na beneškem bienalu in leta 1994 na bienalu v São Paulu. Je dobitnik nagrade Zlata
ptica (1976), nagrade Preπernovega sklada (1988) in JakopiËeve nagrade (1992). Njegova dela so zastopana v nacionalnih zbirkah. Živi in dela v Ljubljani.

11. 10. 2007 - 01. 12. 2007

 
Slovensko English

Tanja Pak